keskiviikko 27. huhtikuuta 2016

Neuvontaa ja tiedotusta 2015

Biojäteneuvonnan vuosi
Neuvontatyössä keskityttiin paljolti sekajätteen lajitteluun ja erityisesti siihen, että biojäte pitäisi saada pois sekajätteen seasta. 2014 joulukuussa tehdyn sekajätteen koostumustutkimuksen tuloksena biojätteen määrä Kajaanin ja Sotkamon alueelta tulleesta sekajätteessä oli noin 30 %.

Toimintavuonna keskityttiin biojäteneuvonnassa erityisesti Sotkamon alueelle. Sotkamossa neuvottiin asiasta huhtikuussa kirjastossa ja valtuustosalissa, toukokuussa K-marketissa ja S-marketissa, pesäpallootteluissa ja kesäkuussa torilla. Biojätekampanja sai myös paljon huomiota mediassa, asiasta tehtiin lehtijuttuja ja radiohaastatteluja. Oma tiedottaminen asiasta tapahtui Facebookin ja erilaisten esitteiden kautta.

Toinen sekajätteen koostumustutkimus tehtiin elokuussa. Tutkimuksessa oli mukana samat alueet kuin joulukuussa 2014 ja tulos oli sama eli biojätettä oli noin 30 % sekajätteen painosta.

Ympäristökasvatusta ja kestävää kehitystä
Neuvontatyö keskittyy yhä enemmän neuvontakäynteihin. Puhelinneuvontaakin on, mutta se on siirtynyt vähitellen asiakaspalveluun (ostopalvelu). Tämä on mahdollistanut keskittymisen ympäristökasvatukseen ja kestävän kehityksen eteenpäin viemiseen.

Vierailuja tehtiin päiväkoteihin, iltapäiväkerhoihin ja perhekerhoihin, joissa neuvojana toimi hyvin usein Ekokympin orava Kurre Kainuulainen. Päiväkodeissa Kurren kanssa tehtiin roskaretki tai banaanin matka. Kurre vieraili myös kehitysvammaisten päivätoiminnassa Pajulan toimintakeskuksessa. Kurren kanssa jätteen lajittelu on hauskaa.

Neuvontatyötä tehtiin myös ala- ja yläkouluissa sekä lukioissa. Neuvojat vierailivat mm. Kajaanin Lyseolla, Pietari Brahen ja Jormuan kouluilla, Suomussalmen lukiossa ja Ruukinkankaan koululla sekä Vaalan yhteiskoululla. Neuvontatyö oli esitelmien pitoa, joissa kerrottiin mm. Kainuun jätehuollosta, jätteen lajittelusta ja kierrätyksen tärkeydestä, Vichypullon elämästä sekä Tuikun tarinasta. Neuvontaa tehtiin myös työpajatoiminta ja erilaisina lajitteluharjoituksina. Sotkamon Tenetin koulu tutustui myös Sotkamon lajitteluasemaan. Hauholan koulun Helmimarkkinoilla jäteneuvontaa tarjottiin oppilaille ja heidän vanhemmilleen.

Ekokympin neuvoja nähtiin hyvin usein myös Kainuun ammattiopistolla. Neuvontakäyntejä tehtiin mm. Sotkamon matkailupuolella Vuokatissa, Seppälän maatalouspuolella, ravitsemispuolella, sähköpuolella sekä liiketalouden puolella. Kainuun ammattioppilaitoksen opiskelijat olivat myös aktiivisia vierailijoita Majasaaren jätekeskuksessa. Siellä kävi opiskelijoita sähköpuolelta, logistiikkapuolelta, luonnonvarapuolelta (Seppälä) sekä kotityöpalvelu- ja puhdistusalalta.

Neuvojat olivat aktiivisesti mukana maahanmuuttajien koulutuksessa. Jäteneuvontaa oli seuraamassa paljon maahanmuuttajia niin Kajaanin Monikassa kuin myös Kainuun Opistolla Paltamon Mieslahdessa.

Muita neuvontatilaisuuksia pidettiin mm.

- Kajaanin työvoimayhdistyksen ruokalan
henkilökunnalle

- Kainuun keskussairaalan keittiöhenkilökun
nalle

- Kuhmon Green Care –hankkeen
kurssilaisille

- Jätekatosneuvontaa Kuhmon ja
Sotkamon asunto-osakeyhtiöissä

- Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarin asukkaille
Invalan kesätapahtumassa

- ”Valmistaudu jouluun vastuullisesti”
–illassa / UN Women Viinibaari Maria P:ssä

Tuikkujahti peruskoululaisille
Toimintavuoden aikana Ekokympin järjestämä neljäs Tuikkujahti päättyi tammikuun lopussa ja viides alkoi marraskuun alussa. Jahdin 2014-15 voitti Puolankajärvenkoulun 5A, joka keräsi eniten tuikkukuoria oppilasta kohden. Voittaja palkittiin 300 euron rahapalkinnolla. Toiseksi tullut luokka sai 200 euroa ja kolmas 100 euroa. Muiden osallistujien kesken arvottiin rahapalkinto, 100 euroa, jonka voitti Hakasuon koulu. Kaikki luokat saivat osallistumisestaan diplomin, ja kaikki osallistujat saivat muistoksi Tuikkujahti-vihkon. Koko jahdin saalis Kainuussa oli noin 500 000 tuikkukuorta, kuten muinakin vuosina. Marraskuussa alkaneeseen jahtiin 2015-16 ilmoittautui 32 luokkaa, joissa oli oppilaita 620.

Tapahtumia
Ekokympin neuvojat ja Kurre olivat mukana myös erilaisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa:

- Lasten juhla Sotkamossa (Leivolan koulun
vanhempain yhdistys) ja Rakenna-Sisusta-
Asu –messut huhtikuussa

- Suomussalmen ekopäivä ja Kajaanin
Mahdollisuuksien tori toukokuussa

- Nuorisotapahtuma (Sotkamon Lions Club ja
Sotkamon kunta) kesäkuussa

- Matchshow (koiranäyttely) Kajaanissa
syyskuussa

- Energiansäästöviikon tilaisuus Kajaanin
kirjastolla lokakuussa

Recycling Roadshow
Kainuulaiset nuoret (Launch Pad –Kainuu) järjestivät kansainvälisen ”kierrätyskiertueen” - Recycling Roadshow:n – jossa oli nuoria Kainuusta, Unkarista, Slovakiasta ja Espanjasta. Ideana oli kiertää 10 päivän ajan Kainuuta ja järjestää kierrätystapahtumia. Kurre ja Ekokympin neuvojat olivat mukana mm. pitämässä luentoja muovipullon kierrätyksestä Suomessa. Lisäksi nuoret kävivät tutustumassa Majasaaren jätekeskukseen. Yhteisenä kielenä oli englanti. Kurre oli mukana lähes kaikissa kierrätystapahtu¬missa kuten Suomussalmella, Kuhmossa ja Kajaanin Entringissä. Neuvojat olivat myös suunnitteluvaiheessa (ohjausryhmä) mukana, ja Ekokymppi myös sponsoroi tapahtumaa.

Muuta
Ekokympin verkkosivuja päivitettiin säännöllisesti ja uutiskirje Ekoaviisi julkaistiin joka toinen kuukausi. Facebookin lisäksi muita somekanavia olivat Twitter ja kaksi blogia sekä uutena Snapchat. Mainontaa ja tietoiskuja julkaistiin myös radiossa ja televisiossa.

Neuvonta– ja tiedotusmateriaaliksi painatettiin mm.

- Vuosikertomus 2014, 400 kpl

- Vuosikalenteri 20165, 51 000 kpl

- Kurren puuhavihko, 400 kpl

- Lajittele biojäte, 500 kpl

- Kompostointiopas, 500 kpl

Vuosikalenteri 2015 jaettiin joulukuussa jokaiseen Kainuun talouteen ja useimpiin yrityksiin (yhteensä 44 760 kpl) sekä ulkopaikkakunnalla asuville kesämökkiläisille ( 6 103 kpl).

Toiminta-alueen uusille kiinteistön omistajille lähetettiin jätehuollon tietopaketti, joka sisälsi mm. jätehuoltomääräykset, vuosikalenterin, organisaatioesitteen ja lajitteluohjeita.

Sisäinen tiedonkulku hoidettiin yhteisillä palavereilla ja sähköpostilla sekä hallinnon taukohuoneessa olevan fläppitaulun avulla. Hallinnon ja jätekeskuksen / lajitteluasemien välinen tiedonkulku hoidettiin lähinnä puhelimitse ja sähköpostitse. 

@Anu
@Sari